انواع عدسی

انواع عدسی

عدسی محدب (کوژ)

عدسی‌هایی که نور را همگرا می‌کنند و جهت تصویر سازی حقیقی و نیز همگرا نمودن پرتوهای تابشی از نقاط دور مانند پرتوهای ستارگان به کار می‌روند.

عدسی مقعر (کاو)

این عدسی ‌ها نور را واگرا می‌کنند و جهت واگرا نمودن نورها و اصلاح برخی سیستم‌ها که نیاز به واگرایی نور را دارد از جمله چشم به کار می‌روند.

انواع عدسی,عدسی محدب,عدسی مقعر

عدسی‌های مرکب
1.  عدسی کوژ – تخت:
عدسی که یک طرف آن کوژ و یک طرف آن تخت می‌باشد.
2.  عدسی دو کوژ:
عدسی که هر دو طرف آن کوژ است.
3.  عدسی هلالی (محدب) :
عدسی که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو می‌باشد.
4. عدسی تخت – کاو:
عدسی که یک طرف آن کاو و طرف دیگرش تخت است.
5. عدسی دو کاو:
عدسی که هر دو طرف آن کاو می‌باشد.
6. عدسی هلالی (مقعر) :
عدسی که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو است.
انواع عدسی,عدسی محدب,عدسی مقعر
عدسی‌های هلالی دو نوع می‌باشند، یکی آنست که کناره ‌هایش نازک و مرکزش ضخیم است و دیگری دارای کناره‌های ضخیم و مرکز نازکی می‌باشد، یعنی اولی خاصیت همگرایی و دومی خاصیت واگرایی نور را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *